(Tiếng Việt) ĐOÀN THANH THIẾU NIÊN VIỆT – NHẬT GIAO LƯU, HỌC TẬP, TRỒNG VÀ CHĂM SÓC RỪNG TẠI RỪNG PHÒNG HỘ CẦN GIỜ – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

close