(Tiếng Việt) Dần Xây, địa điểm thích hợp cho kỳ nghỉ hè của các bé

close